به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.


«منطق فازی و کاربردهای آن»


 یکشنبه 19/9/1396

 

ساعت 10 الی 12

 سالن اجتماعات مهندس امینی واقع در دانشکده علوم ریاضی و آمار