رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار
دانشیار محمد مهدی نصرآبادی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/mnasrabadi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار
05632202078 05632202301-666

معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار
دانشیار حاجی محمد محمدی نژاد
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/mohammadinejad این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار

مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار
دانشیار مجید رضایی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه آمار دانشکده علوم ریاضی و آمار
05632202301-252

مدیر گروه ریاضی
دانشیار امید ربیعی مطلق
تصویر
https://cv.birjand.ac.ir/rabiei این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه ریاضی دانشکده علوم بلوک دوم - گروه ریاضی
05632202301-398

مدیر گروه آمار
استادیار جواد اطمینان
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/etminan jetminan[at]birjand.ac.ir
گروه آمار دانشکده علوم - قسمت اداری
05632202301-218