اخبار

IMAGE

01 -67

سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. «منطق...

IMAGE

30 -43

جلسه سمينار و پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: گروهها با زیرگروه جابجاگر مینی ماکس استاد راهنما: دکتر محمد مهدی نصرآبادی ارائه دهنده: سمیه لطفی...

IMAGE

30 -43

دفاع رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی آقای صادق رحیمی ناغانی با گرایش جبر ونیز آقای محسن نیازی با گرایش آنالیز در روز چهارشنبه مورخ 1395/9/17 ساعت 9...