اخبار

IMAGE

30 -43

جلسه سمينار و پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: گروهها با زیرگروه جابجاگر مینی ماکس استاد راهنما: دکتر محمد مهدی نصرآبادی ارائه دهنده: سمیه لطفی...

IMAGE

30 -43

دفاع رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی آقای صادق رحیمی ناغانی با گرایش جبر ونیز آقای محسن نیازی با گرایش آنالیز در روز چهارشنبه مورخ 1395/9/17 ساعت 9...

IMAGE

30 -43

جلسات گزارش ها

جلسه سخنرانی استاد پرویز حسن پور به مناسبت هفته پژوهش تحت عنوان : " مثلثات کروی " روز یکشنبه مورخ 95/9/14 ساعت 14-12 در محل اتاق 3 مشترک برگزار...